รายวิชาที่มีอยู่

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • อาจารย์: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์
 • อาจารย์: พ.จ.อ.วศิน สังข์สะสิทธิ์

เขียนแบบเทคนิค 1

 • อาจารย์: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

 • อาจารย์: น.ต.เสน่ห์ มหาสุข

การส่งจ่ายไฟฟ้า

 • อาจารย์: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์

การติดตั้งไฟฟ้า

 • อาจารย์: น.ท.สมศักดิ์ ประยงค์

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

 • อาจารย์: น.ต.เสน่ห์ มหาสุข

แบตเตอรี่และชุบโลหะ

 • อาจารย์: พ.จ.อ.วศิน สังข์สะสิทธิ์

การปฏิบัติงานไฟฟ้า 1

 • อาจารย์: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

 • อาจารย์: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

เครื่องต้นกำลัง

 • อาจารย์: ร.ท.อุทัย ประเสริฐสิทธิ์

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 1

 • อาจารย์: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 2

 • อาจารย์: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 3

 • อาจารย์: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาคณิตศาสตร์เทคนิค 4

 • อาจารย์: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาวงจรไฟฟา 1 (นรจ.ฟฟ)

 • อาจารย์: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

วิชาวงจรไฟฟา 2 (นรจ.ฟฟ)

 • อาจารย์: ร.ท.อนุชัย โพธิสาร

เครื่องกลไฟฟ้า 1

 • อาจารย์: พ.จ.ต.สุทธิเกียรติ บุญชู

เครื่องกลไฟฟ้า 2

 • อาจารย์: พ.จ.ต.สุทธิเกียรติ บุญชู

การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า

 • อาจารย์: ร.ต.คำสอน ก้อนทอง

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

 • อาจารย์: ว่าที่ ร.ท.ภูวนาจ   สอนประสาร